Продават "Перун"

Спасителният влекач ПЕРУН, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“, се продава на търг с тайно наддаване, установи справка на Maritime.bg.

След изтичане срока на валидност на Свидетелството за клас на 31.08.2008 г. корабът е без валидни регистрови документи и е извън експлоатация, a техническото състояние на плавателния съд е незадоволително, обосновават решението си от ДППИ.

Началната тръжна цена за продажба на кораба е в размер на 269 480 лв.без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.02.2020 г. от 11.00 часа в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон ТП „Пристанище Варна” с адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1.