ДППИ стана член на Световната асоциация за инфраструктурата на водния транспорт

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ стана член на Световната асоциация за инфраструктурата на водния транспорт (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure – PIANC).

Фото: ДППИ

Асоциацията обединява най-добрите международни експерти в сферата на пристанищата.

PIANC има над 2400 членове от 45 различни държави. Асоциацията събира на едно място експерти с изключително богат опит по технически, икономически и екологични въпроси, свързани с развитието на пристанищата и инфраструктурата на водния транспорт, като същевременно представя позицията и насърчава развитието на млади специалисти в областта.

PIANC представлява форум за пристанищни власти, агенции, академични структури и компании.

Докладите и публикациите на асоциацията служат като основа за разработването на международни и национални стандарти, включително на регламенти и директиви на ЕС.

Фокус се поставя върху практическото приложение на най-новите академични разработки, иновации, екологични инициативи и стратегически проекти на пристанищата, информират от ДППИ.