Стартират приеми по Програмата за морско дело и рибарство за близо 2 млн. лв.

Стартират приеми по още две мерки от Програмата за морско дело и рибарство за близо 2 млн. лв.

Откриват процедурите по мярка „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ и мярка „Диверсификация и нови форми на доход“.

По първата мярка за опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие се дава възможност за провеждане на кампании за събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди в морската вода. Общият размер на финансова помощ по процедурата е 1 446 811 лв. Максималният размер за един проект е 200 хил. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения e 24 юни 2020 г.

Прилагането на втората мярка за диверсификация и нови форми на доход е насочено към подобряване на конкурентоспособността на предприятията в сектора, както и към дребномащабния крайбрежен флот. Бюджетът по процедурата е 439 435.70 лв. Минималният размер на един проект е  3 хил. лв., а максималният – 146 687 лв. Крайният срок за подаването на проектни предложения е 26 юни 2020 г.