Обявление за инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура"

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

УВЕДОМЯВА

заинтересованата общественост, че подробна информация за инвестиционно предложение „Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на пристанищен терминал Варна-запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт“ е достъпна на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – www.bgports.bg

Писмени становища се приемат в срок до 30.04.2020 г. на е-mail: office@bgports.bg.