Пет пъти над нормите е замърсяването от тръбата във Варненското езеро

До пет пъти над пределно допустимите норми е количеството на част от вредните и опасни вещества, които се изливат във Варненското езеро от прекъснатия тръбопровод , който бе разкрит от Maritime.bg.

Това показват данните, отразени в неоповестена и до момента справка, изготвена от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Съдържането на документа, който „Дневник“ публикува, аргументира месечната глоба от 44.4 хил. лв. наложена на „ВиК – Варна“ заради продължаващото замърсяване.

Според данните, отразени в него, отпадните води, които се изливат във Варненското езеро, са над 8.3 хил. куб.м на денонощие и сериозно надвишават нормите за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадните води, заустени във водни обекти.

Така например един от показателите – биохимична потребност от кислород (показател за степента на замърсяване на водата), е превишен пет пъти. Друга норма – на неразтворените вещества, е превишена 4 пъти, а тази за наличие на азот – два пъти.

Вижте още по темата:
Не е ясен мащабът на замърсяването от скъсаната тръба във Варненското езеро

Четете още в Maritime.bg: Подводен тръбопровод излива отпадни води във Варненското езеро

Четете още в Dnevnik.bg: Как 5 млн. евро и хиляди кубически метри фекални води изтекоха във Варненското езеро