Разрешиха дистанционните курсове за моряци

Морска администрация допуска постоянното провеждане на дистанционни (електронни) курсове за придобиване на правоспособности и курсове за специална и допълнителна подготовка на морски лица.

Това става ясно от заповед на изпълнителния директор на агенцията, с която се дава възможност за провеждане на такива курсове и след отмяна на извънредното положение.

Ефективността на електронната форма на обучение е доказана от практиката през последните месеци, смятат в ИАМА.

Морските лица ще могат да преминават дистанционни курсове, в които липсват практически занятия или само в теоретичната част при комбинирана форма.

Maritime.bg припомня, че присъствените курсове за морски лица бяха възобновени.

Вижте още тук:

Възобновяват присъствените курсове за морски лица