Научни становища стоят зад тримесечната забрана за улов на бяла мида

Шест възражения са получени в Министерството на земеделието и храните по повод въведената забрана за улов на бяла мида. Това става ясно от отговори на пресцентъра на министерството до Maritime.bg.

Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите е издадена съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, по предложение на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). То е във връзка с постъпило писмено искане от Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ (АПРП БГ ФИШ), призната за междубраншова организация по отношение на: производство на риба и други водни организми за региона на Черно море (обл. Бургас, Варна, Добрич), преработка на риба и други водни организми за територията на цялата страна и търговия с риба и рибни продукти за територията на цялата страна, обясниха от министерството..

Уведомлението за стартиране на производство по издаване на общ административен акт – заповед за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina , e публикувано на интернет страниците на МЗХГ и ИАРА на 26.03.2020 г.


На 5 май 2020 г. е проведено и допълнително обсъждане чрез видеоконферентна връзка със заинтересовани лица и с участието на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.
При издаването на заповедта са взети предвид получени научни становища и предложението на АПРП БГ ФИШ. Заповедта е съгласувана и от Министерство на околната среда и водите.

Темата за опазването и управлението на белите миди е дискутирана многократно на различни срещи, включително и на заседания на Консултативния съвет по рибарство към министъра на земеделието, храните и горите, казват от МЗХ.

„През последните години се утвърди тенденция към повишаване на стопанския интерес към тези видове двучерупчести, като бе наблюдавано сериозно увеличаване на добива им спрямо предходни периоди. С цел да се създадат условия за извършване на устойчив риболов на белите пясъчни миди в Черно море, който би могъл да гарантира дългосрочни ползи за риболовния сектор, още през 2016 г. започнаха дискусии относно въвеждането на подходящи мерки за управление на този риболов. Постигнато бе единодушие от страна на риболовния бранш, администрацията и науката, че с цел опазване на популациите на белите пясъчни миди е подходящо да се въведе временна забрана за улов в периода на размножаването им“, заявяват от министерството.

Министерство на земеделието, храните и горите е изискало становища от Института по рибни ресурси и Института по биоразнообразие към Българската академия на науките (БАН) относно биологичните особености и размножителния период на видовете бели миди.

„Съгласно предоставените научни становища, по-масовият размножителен период на видовете бели пясъчни миди, обект на стопански риболов у нас, започва през пролетта и завършва в края на летния сезон. Следва да се обърне внимание, че съгласно литературни данни от становището на института от БАН, периодът на размножаване на мидите от тази група е от февруари до октомври. Тримесечната забрана за улов на бели пясъчни миди през 2020 г. в периода от 01 май до 31 юли 2020 г., освен че в голяма степен съответства на научните препоръки, е въведена по искане на представители на сектор „Рибарство“, в лицето на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“, подчертават от министерството.

Maritime.bg припомня, че днес пред сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е насрочен протест на несъгласни със забраната риболовци. Те твърдят, че тя ще засегне драстично дребномащабното рибарство в страната и ще остави без поминък стотици риболовци.

По-късно през деня министърът на земеделието Десислава Танева ще даде брифинг, представяйки компенсаторните мерки за подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“. На него се очаква да присъстват и представители на браншовите организации в сектора.

Тема в развитие:

Рибари протестират днес в Бургас