ТУ – Варна и Община Бургас – нови измерения на сътрудничеството

В Община Бургас се проведе среща между Ръководството на ТУ – Варна в лицето на зам. Ректора – доц. д-р инж. Кирил Киров, флотилен адмирал (от резерва) Коста Андреев и експертен състав от „Център за морски технологии“ към Университета с кмета на Община Бургас – Димитър Николов, и  експерти от екипа, му включващ и директора на Морската гимназия в града. 

Обсъдени са редица въпроси от взаимен интерес, възможности за бъдещо сътрудничество между Община Бургас, Морската гимназия и Технически университет – Варна.

„Развитието на взаимовръзките между образование и местна власт е от изключително значение за кариерното ориентиране и развитие на младите хора. В тази връзка, Технически университет – Варна заяви готовност за предоставяне на симулатори в помощ на Морската гимназия, използвайки иновативни методи за трансфер на технологии“, коментират от ТУ – Варна. 

Старирани са разговори и за бъдещо сътрудничество и работа по проекти и проблемни зони, в които Община Бургас има нужда от експертна и висококвалифицирана помощ, с която ТУ – Варна може да съдейства.