Хидрографски катер 231 ще извършва хидрологична експедиция във Варненския залив

Хидрографски катер 231 ще извършва хидрологична експедиция от 0500 до 1515 UTC ежедневно от 03 до 05.06.2020 в района на Варненски залив.

Мореплавателите да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от 5 кабелта от кораба.

НАВИМ