България иска схеми за финансиране за морския бизнес

България има сериозен напредък в дигитализацията на информацията и внедряването на цифрови системи за управление на корабния трафик и информационно обслужване, което допринася за справянето с последствията от кризата. Това заяви транспортният министър Росен Желязков по време на неформално заседание на министрите на транспорта на ЕС. Видеоконферентната среща на тема „Устойчиво и цифрово възстановяване на транспортния сектор“ разглежда последиците от COVID – 19 върху транспорта по сектори.

Според Желязков дигитализацията в пристанищата води до избегване на значителни затруднения, които биха довели до загуби във всяко отношение – време, средства, конкурентоспособност.

До средата на 2022 г. българската държава планира да разшири обхвата на цифровизацията, като включи и обработката на товарите в пристанищата. Така ще се създадат благоприятни условия за по-нататъшното развитие на мултимодалния транспорт. Предстои изграждане на системата за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System), чието внедряване ще подобри значително ефективността на морския транспорт, особено при обстоятелства, сходни с тези на настоящата криза.

„Необходимо е предприемането на спешни мерки за бързото възстановяване на морския сектор и минимизиране на загубите. Предложението на българската страна е да бъдат одобрени схеми за помощ, целящи осигуряване на ликвидност и достъп до финансиране, както и мерки за запазване заетостта в бранша, включително и предоставяне на финансова помощ на засегнатите в отрасъла компании“, заяви министър Желязков.

„Облекчаването режима на държавните помощи може да има голяма роля за успешната стабилизация и възстановяване на транспортния сектор в краткосрочен план. Това ще позволи активизация на жизнеспособните предприятия. В по-дългосрочен план от изключително значение е осигуряването на необходимите инвестиции. Важен фактор в това отношение е осигуряването на достатъчно по обем финансиране от инструментите на ниво ЕС, които ще гарантират подкрепата за транспортния сектор по устойчив, ефективен и интелигентен начин“, отбеляза в заключение министър Росен Желязков.