Във Варна ремонтират уникален кораб с „цилиндрични ветрила“

Във варненския „Кораборемонтен завод ОДЕСОС“ АД предстои ремонт на  RO-LO корабът E-SHIP 1 (IMO: 9417141), служещ за превоз на компоненти за ветрогенератори за нуждите на третия най-голям производител в света на вятърни турбини – базираната в Германия „Енеркон“.

Уникалният кораб, проектиран изцяло от „Енеркон“, бе въведен в експлоатация през 2010 г. и е сред първите, на които бе инсталирана система от четири ротора „Флетнър“ – „цилиндрични ветрила“, осигуряващи задвижване от вятъра и намаляване разхода на гориво с до 30%.

Роторните ветрила са изобретени от немския инженер Антон Флетнър и са приложени за първи път на кораба BUCKAU през 1924 г.

Инсталираните „цилиндрични ветрила“ на борда на влезлия за ремонт във Варна E-SHIP 1 са с височина 25 метра и диаметър 4 метра. Тяхното въртеливо движение се осигурява от отработените газове от двата двигателя с мощност по 3,500 kW през турбина, а чрез ефекта на Магнус се генерира допълнителна подемна сила.

Ефектът на Магнус, изобразен за въртящ се цилиндър във въздушен поток. Стрелката обозначава посоката на подемната сила. Къдравите стрелки представляват турбулентната следа. Въздушният поток е отклонен в посока на въртенето.

Тема в развитие „ОБРАТНО КЪМ ВЯТЪРА“:

Първи танкер в света с цилиндрични ветрила

Maersk оборудва танкер с цилиндрични „ветрила“

Първи пътнически кораб с цилиндрични ветрила

Холандски корабособственик поръча кораб с цилиндрични ветрила

Обратно към вятъра

Автоматизиран кайт „тегли“ корабите на Airbus