Сто години от учредяването на Българския народен морски сговор

Преди сто години на 1 юли, във Варна се провежда учредителната конференция на Българския народен морски сговор. Това е най-продуктивната и влиятелна българска морска обществена организация, съществувала от 1920 г. до 1944 г.


На нея дължим много начала за приближаването на морето до битието на българина, за възприемането му като поле за стопанска изява, за формиране на разбирането за геополитическа стабилност; за морето като източник на здраве и вдъхновение за творците.

От днес, 1 юли, във Военноморския музей може да видите специалната витрина от поредицата „експонати на месеца“. В нея, по повод 100 години от основаването на БНМС са подбрани и представени екземпляри от печатната и предметна реклама, които организацията разпространява за реализиране на своята мисия – картички, календари, рисувани гранати. Част от тях репродуцират творби на български художници под мотото „Към морето и Дунава за напредък!“. Допълнителен щрих към едно от основните направления в дейността на БНМС са експонатите, свързани с проявите в морските спортове.


А във външната експозиция е на разположение постерна изложба, изготвена на базата на фондовете на музея, която разказва за личностите – основни двигатели в дейността на БНМС, както и главните направления и постижения на дейността му за реализация на българската морска идея.