Отбелязваме Световния ден на морските средства за навигационно осигуряване

Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация (IALA) е основна движеща сила в областта на установяване на международните технически стандарти за безопасност на корабоплаването.

Целта на празникa е да даде по-широка гласност на работата на IALA и неоспоримото й значение за непрекъснатото подобряване и хармонизиране на морските средства за навигация и свързаните с тях услуги за постигането на безопасност, ефективност и сигурност на корабоплаването и опазването на околната среда.

Мисията на WAtoN Day e да подобри осведомеността и възприятието на обществото за средствата за навигационно осигуряване.

Днес те са модерни, технологично напреднали и наред с традиционните фарове съчетават в себе си и поддържат последните дигитални разработки в областта, включително по отношение на услугите за управление на корабния трафик (VTS).