Откриха координационен център на ВМС за Черно море

В Пункт за базиране Варна беше открит Военноморски координационен елемент (ВМКЕ) на Военноморските сили за Черно море.

Военноморски координационен елемент за Черно море ще допринася за изграждане на морската ситуационна осведоменост в Черно море и ще спомага за координацията между Военноморските сили на Република България и други организации чрез събиране, анализ и обмен на информация, осигуряване военноморското сътрудничество и ръководство на корабоплаването, с цел подпомагане провеждането на военноморски учения и операции.

Военноморският координационен елемент ще изпълнява дейности по анализиране, визуализиране и обмен на информация за морската обстановка в Черно море.

Той ще служи и за координиране и разпространение на информация за морската обстановка между военни и граждански структури, ще допринася за подготовката, планирането и провеждането на операции и учения по отношение на военноморско сътрудничество, контрола и ръководството на гражданското корабоплаване;

ВМКЕ ще осигурява ббмен на информация с Военноморското командване на НАТО, Морските оперативни центрове на съседните Черноморски държави и международни инициативи и обмен на информация за ситуационната осведоменост от/към национални и съюзни морски платформи;