IMO публикува препоръки за достъпа на моряците до медицинска помощ

Международната морска организация (IMO) публикува препоръки за пристанищните и крайбрежни държави, с които се цели осигуряване на безпроблемен и бърз достъп на морски лица до медицинска помощ на брега по време на COVID-19 пандемията.

Илюстративно изображение

Maritime.bg припомня за няколко случая в различни държави, при които бе отказан незабавен достъп до медицинско обслужване, включително забавена медицинска евакуация на морски лица.

„Моряците са в основата на всичко, което прави IMO. В най-мрачните часове на пандемията те безкористно доставят стоките, от които всички се нуждаем. Но тяхното собствено здраве и благополучие са също толкова важни, колкото и на всеки друг. Сега е време правителствата по света да осигурят достъп до медицинска помощ без забавяне, винаги, когато имат нужда от това “, каза генералният сектерар на организацията Китак Лим.

Документ:

Circular-Letter-No.4204-Add.23-Coronavirus-Covid-19-Recommendations-For-Port-And-CoastalStates-On-medical-care