Carnival продава 13 кораба

Carnival продава 13 кораба от флота си. Причина за мярката е отчетената безпрецедентна загуба, свързана с коронавирус COVID-19 пандемията. През първото тримесечие на годината круизният гигант отчете загуба от 4.4 млрд. щ. долара, а според публикуван през миналата седмица доклад – дефицитите и за второто тримесечие ще бъдат сходни.

За справяне с кризата Carnival планира да изгради по-стройна и ефективна корпоративна структура, оптимизирайки разходите и приходите си. Компанията планира да усвои инвестиционни кредити, които според ръководството й ще осигурят силна възвръщаемост на акционерите.

Преди седмици компанията обяви, че планира продажбата на общо 9 кораба за 3 месеца, но към тях са включени други 4 съда. С тях ще бъде намален капацитетът за прием на пасажери във всички брандове на Carnival с по-малко от 10%.

За да избегне негативните последици от кризата, Carnival планира да „измести“ приемането на очакваните нови кораби за следващата година, намалявайки техния брой от 9 на 5.

Аварийният план на корпорацията включва намаляване на годишните оперативни разходи с над 7 млрд. долара, както и капиталовите разходи с над 5 млрд. долара за следващите 18 месеца.