Европа полага усилия за улесняване смените на моряци в трети страни

Предприела ли е Комисията някакви действия или възнамерява ли да предприеме действия с цел да гарантира, че препоръките относно мерки за улесняване на промените в състава на екипажите в морските пристанища се прилагат от правителствата и международните организации по света? Този въпрос отправи до ЕК българският евродепутат д-р Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ). Припомняме, че той бе единственият български представител в Европейския парламент, който се ангажира с инициативите за решаване на проблемите, свързани със смените на моряци по време на пандемията от коронавирус COVID-19.

Снимка: Julius Silver / Pixabay 

„75 % от търговския обмен на ЕС се извършва по море и промишлеността ни зависи от моряците, независимо дали те са от ЕС или от другаде. Тяхната безопасност, здраве и благополучие са изключително важни“, отговаря транспортният комисар Адина Валеан.

Отговор на Валеан от името на Европейската комисия:

„Насоките на Комисията от 8 април 2020 г. (вижте най-долу, б.р.) имат за цел да се гарантира безопасността на борда на корабите и наличието на пристанища, където да бъде възможна смяната на екипажи по време на пандемията на COVID-19. В тях се пояснява, че работещите в морския транспорт играят съществена роля и затова могат да пътуват и да прекосяват граници. Моряците следва също така да получават адекватни медицински грижи по всяко време. Комисията поддържа тесни връзки с държавите членки, за да гарантира пълното прилагане на насоките и да разглежда всички възникващи въпроси.

От решаващо значение е също така да се гарантира, че моряците от трети държави могат да пътуват до своите кораби в ЕС въпреки факта, че много консулства остават затворени поради мерки на местно равнище. Затова на 28 май 2020 г. Комисията изпрати писмо до министрите на вътрешните работи и до министрите на транспорта на държавите от ЕС и неколкократно поставя въпроса на разглеждане по време на заседанията в рамките на интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи. Броят на визите, издавани на моряци в консулствата и на границите, в момента нараства.

Службите на Комисията и Европейската служба за външна дейност също правят постъпки пред трети държави за репатрирането на моряци и за осигуряването на възможност за придвижване на екипажите в чужбина. Целта е да се дискутират конкретно условията за пътуване към ЕС на екипажите, които произхождат от трети държави. Комисията поддържа тесни връзки с Международната морска организация, която обяви смяната на екипажите за приоритетна тема. Тъй като по нея има отношение и Международната организация на труда, Комисията се обърна и към двете организации като подчерта необходимостта от съвместни усилия на международно равнище“.

Вижте още:

CELEX_52020XC041401_BG_TXT