ИРР – Варна провежда морска експедиция за изследване на белите миди

Снимка: Сътрудник, Maritime.bg

Вчера започна морска експедиция на Институт по рибни ресурси – Варна. Тя се организира по проект „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки“ (WHITECLАM).

Изследванията ще обхванат райони от южното и северното черноморие в дълбочина от 1 до 30 м.

Целта на проекта е да се установят количествата на видовете от групата на белите миди, да се направи сравнение с предишни периоди и да се предложат мерки за управление.

Ще бъде извършена актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на белите миди и характеристика на някои хабитати, в които те са доминиращи видове. Учените ще извършат подбор на приоритетни зони със струпвания с бели миди чрез анализ на предходни данни на ИРР – Варна и събрана нова информация.

Ще бъдат изведени индикатори относно някои от дескрипторите към Рамковата директива за морска стратегия.

Предстои и изработване на предложения за мерки за управление и устойчива експлоатация на запасите от бели миди – временни забрани за риболов, предложения за забранени зони, забрани за риболов по време на размножителния период, които са в съответствие с националния план от мерки за постигане на добро състояние на водите във връзка.