EMSA публикува насоки за възстановяване на круизните плавания

Ръководство за постепенното и безопасно възобновяване на операциите на круизните кораби в Европейския съюз разпространиха Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и Европейският център за предотвратяване и контрол на заболяванията (ECDC).

Снимка: Алонсо Рейес | Unsplash

Насоките в документа имат за цел да улеснят безопасното възобновяване на експлоатацията на пътнически кораби в Европейския съюз, като препоръчват минимални мерки, които се очаква да бъдат приложени от всички заинтересовани страни, при поддържане на общи стандарти за безопасност и сигурност.

Насоките са предназначени за кораби, плаващи под флагове на страни от ЕС / ЕИП, които извършват международни плавания, както и за кораби, които пристигат в пристанища на ЕС / ЕИП, независимо от знамето, под което плават.

Документ:

Circular-Letter-No.4204-Add.26-Coronavirus-Covid-19-Guidance-On-Cruise-EU