Франция следи емисиите от корабоплаването с дронове

Франция започна проверки на емисиите от корабоплаването с помощта на безпилотни дронове. Пилотно системата е тествана във въдушната зона над акваторията на Па дьо Кале. Летателната машина е предоставена на френските служби от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA). Дронът ще извършва регулярни полети през следващите три месеца.

Снимка: Avio News

Корабите, плаващи в този район, не трябва да използват гориво с концентрация на сяра по-висока от 0,1%, докато в други зони ограничението е определено на 0,5%.

Информацията, събирана по време на полетите на безпилотния апарат, като концентрация на сяра, изображения, траектория на полета и резултати от замерванията на газовете, ще се предава на живо и ще се записва в центъра за данни на EMSA RPAS.

Данните от център RPAS на агенцията са свързани с THETIS-EU.

„Ако измерването на емисиите, направено от безпилотния апарат, разкрие нарушение на границите на концентрация, последваща инспекция на даден кораб може да бъде задействана в следващото пристанище“, се казва в изявление на EMSA

Досега подобна система, отново предоставена от EMSA, бе ползвана в Дания.