Тотален нонсенс: Педагог с познания в морския транспорт може да стане шеф на Пристанище Варна

Министерството на транспорта обяви конкурси за длъжности на висши мениджърски позиции в държавни дружества и предприятия. От ведомството заявиха пред Maritime.bg, че причина за това са изменения в Закона за публичните предприятия.

Снимка: Пристанище Варна

От министерството обявяват конкурс за възлагане на управлението на „Пристанище Варна“ ЕАД и за избор на членове на Съвета на директорите. Те трябва да са с висше образование.

В обявата и извън всякаква логика на първо място не е посочена нужна специалност в областта на пристанищното дело, а са изброени – право, финанси, икономиката, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, едва след тях – техническа специалност,

последвана от безумните – национална сигурност, педагогика и филология.

Риторично е питането защо изобщо се готвят кадри за морската индустрия от морските учебни заведения, след като държавата продължава да дава възможност на счетоводители, икономисти и юристи да я управляват?

Бъдещите висши мениджъри на най-голямото българско пристанище трябва да бъдат с „добра репутация“ и най-малко пет години опит на ръководна длъжност. Последното изискване, както и 10-дневния срок за подаване на документи, налага непреодолима бариера пред млади специалисти с морско образование и очаквано обрича отсега превръщането на конкурсите в чиста проформа, недовеждаща най-после нови лица с международен опит в управлението на родните държавни пристанища, превърнали се до голяма степен в атракциони, с което се облагодетелстват интересите на частници.

Кандидатите за варненското пристанище трябва да представят и концепция за развитието му при очакваното концесиониране.

Друг конкурс ще търси двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД. В обявата отново се забелязва шокиращата липса на изрично изискване за техническа специалност в сферата на морската индустрия. От обявата става ясно, че и тук пак е възможно да бъдат избрани филолози.

С конкурси ще бъдат избрани и двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД, както и двама представители на държавата и един независим член на Съвета на директорите на „Български морски квалификационен център“ ЕАД и управител на „Пристанищен Видин“ ЕООД.

С друга обява се търси член на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“, както и генерален директор на предприятието. В последния конкурс за най-висшата позиция в управлението на родните пристанища – генералният директор на предприятието не може да бъде филолог или педагог. Изискването е кандидатът да е завършил право, финанси, икономика, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация или техническа специалност.

Всички конкурси ще се провеждат в две фази – писмена и устна.

За щастие в разясненията към обявите е посочено, че приоритет ще имат кандидатите със задълбочени познания за съвременните тенденции в морския транспорт, познаване на тенденциите в морския и речен транспорт на национално и международно ниво, в това число – в управлението на пристанищните дейности и услуги, което би ограничило възможността за потенциален абсурд – филолог или педагог да поеме управлението на ключови за морската индустрия предприятия.

Тук може да видите всички условия за кандидатстване и изисквания за обявените позиции