Много миноги – хилави пристанища

България е може би първата държава в света, която дава възможност на педагози, филолози и завършили наложената от свободни университети специалност национална сигурност, да бъдат избрани в органите на управление и контрол в публичните предприятия от морската индустрия, както е записано в публикувани обяви на транспортното министерство.

Снимка: архив, Maritime.bg

Поразената от кризата COVID-19 държава не само не полага усилия за съкращаване на разходите за администрация, но със законови промени продължава да развива едно от най-големите си туморни образувания – многохилядната чиновническа армия, бетонирайки я предизборно с фиктивни конкурси за следващите очевидно несигурни за това управление години.

Държавните предприятия от морската индустрия не са подминати, а сега се очаква увеличаване броя на паразитиращите ремори* върху залиняващите им икономически туловища. С по двама нови члена, достигайки 5 души, ще бъдат директорските съвети на част от компаниите, които от години се управляват напълно целенасочено с цугцванг ходове към дъното на морската икономика, обслужвайки с това интересите на приближени до властта бизнеси от частния сектор. Всичко това се прави и след обявените планове за отдаване на концесия на част от дружествата, превръщайки сегашния конкурсен процес в още по-нелогичен, но задължителен по закон. (Още не сме видели и концесионните анализи, които отдавна трябваше да са станали публични, за които държавата плати половин милион лева).

В скромни 10 страници бъдещите кандидати трябва да посочат концепция за развитие на дружествата, а достигналите устната фаза за някои от пристанищата ще развиват темата – „Взаймодействие с потребителите на пристанищни услуги“, звучаща като домашна работа за ученици от специалност „ЕПФ“ от горните класове в средните морски училища.

10-дневният срок за участие в обявените тихомълком конкурси – би вледенил и най-заблудените и вярващи, че в тази държава (и при това управление) има поне една неопорочена процедура.

Друг основен притеснителен момент в т.нар. конкурси е – кой ще пише оценките на кандидатите? Изобщо кои са специалистите в транспортното ни министерство, които сами показват „добро познаване на тенденциите в морския транспорт на национално и международно ниво“?

Повечето, видимо от водената деструктивна политика през годините, разбират за дейността на пристанищата само през кръглите илюминатори на излитащите над тях самолети след края на рекреационна почивка край морето. Никак не е случайно, че от товарни много терминали станаха рекреационни и атракционни зони. Затова в началото на месеца се стигна и до комичната ситуация ГЕРБ да плюе ГЕРБ за приети от ГЕРБ закони в „рекреационния пристанищен курс“.

Пример за изисквания по обява в друга европейска държава за избиране на висш мениджмънт в пристанище:

 • Изисквания
  Висше, бак. степен за завършено морско техническо образование в областта на експлоатацията на пристанища и/или морския транспорт, маг. степен за завършено обучение по спец. „Бизнес администрация“ (MBA);
  Владеене на поне два чужди езика, сертификати, задължително CAE;
  Успешна следдипломна квалификация най-малко по: „Пристанищна икономика“ (присъствено), „Пристанищен мениджмънт“ (присъствено) и „Международна логистика и търговия“;
  7 години опит в пристанищния мениджмънт (4, от които на висше мениджърско ниво);
  Международен опит в проекти и управление в мащабна, сложна и динамична среда с конфликтни точки;
  Опит в безопасността и опазване на околната среда в пристанищата;
  Квалифициран в управлението на промените;
  Аналитик и новатор при решаване на оперативни въпроси;
  Лидер.

  Допуснатите одобрени по документи кандидати представят писмена мотивирана разработка – „Оптимизация на работните процеси в терминалите на Пристанище _. Дигитализация и посрещане на съвременните кибер предизвикателства пред Пристанище _. SWОT-анализ за стратегическото управление на Пристанище _ и конкурентните предприятия на територията на Република _ и в условията на COVID-19. Методи за достигане на „зелен“ неутралитет в дейността на Пристанище _.“

Публикуваната част от чуждестранна пристанищна обява продължава с голям брой допълнителни изисквания. Поглеждайки родната действителност, остава ни само да перифразираме известна фраза за конкурсите за държавните морски директорски бордове: Много миноги** – хилави пристанища!

* ремори риби – прилепало;
** миноги (на изображението долу) – безчелюстни животни с назъбена фуниевидна уста, която повечето видове използват, за да паразитират, като смучат кръв от риби.

Снимка: Пет броя миноги, изображение, Британика (britannica.com)

От архива на Maritime.bg: Филоложко дежавю от 2014 г.: