В ДППИ отварят офертите на участниците в обществена поръчка за над 4 млн. лева


Днес в ДППИ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита обществена поръчка за проектиране и внеряване на Географска информационна система за нуждите на предприятието.

Прогнозната стойност на поръчката е 4 430 000,00 лв.

Дейността е в изпълнение на проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г.”.

Снимка: Строителство Градът

Maritime.bg – България

Географска информационна системаГИСдппиобществена поръчка