Десет души се борят за място в борда на „Пристанище Варна“, вижте кои са кандидатите за шефове в морската индустрия

Снимка: Пристанище Варна

Десет души се борят за място в борда на „Пристанище Варна“ ЕАД по обявения от транспортното министерство конкурс, установи проверка на Maritime.bg. Освен настоящите трима в съвета на директорите – Петър Сеферов, Димитър Атанасов и Тихомир Тодоров, в конкурса са допуснати и Димитър Веселинов Илиев, Росен Велков Костурков, Евгений Георгиев Москов, Александър Ивайлов Месечков, Свилен Бойчев Камбуров, Божидар Костадинов Чапаров и Георги Генчев Генчев.

Единствено досегашният шеф на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Борисов Забуртов е допуснат до конкурса за поста му. За членство в борда на предприятието се борят Свилен Бойчев Камбуров, Георги Генчев Генчев, Александър Ивайлов Месечков, Евгений Георгиев Москов, Александър Миладинов Александров, Любомир Георгиев Христов, Венетка Методиева Серафимова и Георги Георгиев Тодоров.

Диян Димов – настоящ изпълнителен директор на „Пристанище Бургас“ ЕАД, Христо Владимиров Алексиев и Ивайло Георгиев Тодоров са допуснатите кандидати за представители на държавата в борда на бургаския порт. Александър Месечков и Ивайло Георгиев Тодоров са допуснати в процедурата за избор на един независим член.

В конкурса за двама представители на държавата в съвета на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД са допуснати – Деница Бориславова Матева, Петър Ненков Драгошинов (настоящ изпълнителен директор) и Венетка Методиева Серафимова, а за независим член – Евгений Георгиев Москов, Калина Венелинова Крумова, Румен Александров Арабаджиев (настоящ член на борда) и отново Венетка Серафимова.

Двама са кандидатите за управител на „Пристанище Видин“ ЕООД – Иво Георгиев Иванов и Константин Трендафилов Костадинов.

Ивайло Гавраилов, настоящ изпълнителен директор на „БМКЦ“ ЕАД, и двамата настоящи членове на борда – Димитър Карбов и Кръстьо Кривов са допуснати в конкурса за избор на представител на държавата в центъра. За мястото на независим член се борят – Георги Генчев и Кръстьо Кривов.

Очаквайте подробности…

Още по темата:

бмкцдппиконкурсиМТИТСпристанище бургасПристанище Варнапристанище русе