Паркинги, синя зона и пристанища

Варненското общинско предприятие „Паркинги и синя зона“ ще управлява Рибарско пристанище – Варна, което се намира в кв. „Аспарухово“ и предстои да поеме управлението на Пристанище Карантината.

Това съобщиха от пресслужбата на Общинския съвет във Варна.

„За нормалното и ефективно обслужване на двете пристанища е необходимо увеличаване на персонала. Длъжностното щатно разписание ще бъде допълнено с 21 души, с което общата численост на ОП „Паркинги и синя зона“ ще стане 244 служители“, твърдят от градския съвет на града.

Справка на Maritime.bg установи, че Общинското предприятие „Паркинги и синя зона“ вече е вписано в списъка с пристанищните оператори. То има право да предоставя пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ – швартоване, снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия, приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, по Анекс V към MARPOL 73/78.