Морската сигурност в Черно море, променящите се парадигми и нови граници


„Стабилността в Черно море е от изключително значение както за България и останалите страни от региона, така и за цялата евроатлантическа общност“, каза днес, 24 април, заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова в изказването си по време на международната конференция „Морската сигурност в Черно море, променящите се парадигми и нови граници”, организирана от Асоциацията по електроника и комуникационни технологии във въоръжените сили (AFCEA) – секция Варна.

„Ние трябва да работим за укрепването на доверието и развитието на сътрудничеството между черноморските държави“, подчерта заместник-министър Цветкова и отбеляза, че България провежда активна политика за укрепване на доверието, сигурността и изграждане на сътрудничеството както в Югоизточна Европа, така и в Черно море.

Като пример за добро сътрудничество в Югоизточна Европа заместник-министър Цветкова посочи Процеса на срещи на министрите на отбраната в Югоизточна Европа (SEDM). „Този процес е институционализиран и задава рамките на едно засилено военно сътрудничество. Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“ (SEEBRIG) допринася за добросъседските отношения и сътрудничеството в отбраната и сигурността. Тя е и важно средство за интегриране с евроатлантическите структури“, каза заместник-министър Цветкова.

По отношение на инициативите в Черно море, насочени към укрепване на доверието и повишаването на сигурността, България участва в Оперативната група за военноморско сътрудничество (BLACKSEAFOR), Черноморския граничен координационен и информационен център в гр. Бургас, Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. „Всички те безспорно имат принос за развитието на регионалното сътрудничество. Считаме обаче, че то трябва да бъде развивано, като се използва опитът и потенциалът на ЕС и НАТО“, подчерта Цветкова.

В международния форум участват командирът на Военноморските сили контраадмирал Румен Николов, представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на военноморския флот на Италия и Румъния, както и на военноморското командване на НАТО в Неапол.

По време на конференцията се дискутират теми, свързани с променящите се парадигми на военноморската сигурност, които се фокусират все повече върху въпроси, свързани с икономиката и енергетиката. Друг тематичен приоритет са многонационалните и междуправителствените подходи към военноморската сигурност и регионалното сътрудничество.

Maritime.bg – ВМС

варнавмсконференцияморска сигурностЧерно море
Коментари (0)
Коментирай