Огромно изтичане на метан под арктическите ледове


Учени са открили на дъното на Арктическия океан голямо изтичане на метан, който се издига в атмосферата в района на топене на ледовете. Те се опасяват, че поради това в района на арктическите ледове може да бъде повишена температурата, което от своя страна ще окаже негативно влияние на климата на планетата.

Още преди две години руски учени откриха, че Източно-Сибирският арктически шелф е най-големият източник на метан. Изследванията показаха, че емисията на метан в този район е сравнима с емисията на целия останал Световен океан.

Според учените, направили откритието, ако концентрацията на метан бъде завишена, това ще доведе до по-бързо разтопяване на подводните ледени полета (т.нар. вечни), което ще доведе до непредсказуеми и много резки промени в климата.

Maritime.bg – Свят

Арктически океанклиматметанпромени
Коментари (0)
Коментирай