Морската гимназия в Бургас иска създаване на Професионален морски колеж

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ – Бургас подписа меморандум за сътрудничество с Клуб по спортен риболов „Гларус“, Южно-български морски образователен център, Пристанище Бургас, Черноморски институт и Бургаска морска асоциация. Това съобщиха от местната община, която стана принципал на училището.

Инициативата е подкрепена още от к.д.п. Александър Александров – Морски посланик на добра воля на Международната морска организация и магистър по Морско образование в „Световен морски университет“, Малмьо /Швеция/, к.д.п. Ивайло Пасков  – член на Управителния съвет на Българска асоциация на морските капитани /BSMA/, Параходство БМФ и к.п.д. Александър Илиев – член на УС на Бургаска морска асоциация.

Към инициативата могат да се присъединяват и други институции, експерти и специалисти, имащи правомощия и компетенции по решаване на определени морски въпроси.

Сред целите е създаването на Професионален морски колеж в Бургас за подготовката на специалисти за оперативни дейности в морските индустрии, пристанищни дейности, корабоплаване и опазване на околната среда, които притежават по-висока квалификация и чиито знания, умения и компетентности съответстват на изискванията на Национална квалификационна рамка, Европейската квалификационна рамка и Международната морска организация /IMO/.

Само две седмици по-рано Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ подписа споразумение за сътрудничество с Южнобългарския морски образователен център и обучение на гимназистите там, а малко преди това бе сключен договор с холандската компания „VSTEP BV“ за закупуване и доставка на модерен морски симулатор тип „NAUTIS Desktop“ за по-добрата им и квалифицирана подготовка.

Това, заедно с разкриването на новата специалност „Експлоатация на пристанищата и флота“, затвърждава постоянното развитие на гимназията, след прехвърлянето й към Община Бургас и съвместните усилия за модернизация на материалната база и за повишаване качеството на образованието в нея, твърдят от общината.