Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” министърът на отбраната Аню Ангелов ще открие обновените жилищни корпуси

Днес министърът на отбраната Аню Ангелов ще посети ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, програмата на посещението включва брифинг на Началника на Военноморско училище кап. I ранг, проф. д.в.н. Боян Медникаров и разглеждане на реновираните кабинети и тренажори.

Министърът на отбраната тържествено ще открие обновените битови помещения в Центъра за военна подготовка, както и новия кабинет за електронно обучение по навигация “Клас навигатор” във факултет Навигационен.

Посещението на министър Ангелов съвпада с провеждащата се по същото време Институционална преакредитация на училището, от Експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация , под ръководството на проф. Пенев.

Maritime.bg – България

аню ангеловввмукабинетпомещенияфакултет
Коментари (0)
Коментирай