Започна мащабно проучване: амонякът като алтернатива в шипинга

Японската K Line и 22 компании от сектор енергетика, минно дело, химията, корабоплаването и корабостроенето, започнаха проучване за амоняка като алтернативно гориво. Това съобщиха пред Maritime.bg от пресцентъра на японската корпорация.

Ще се проучват различни аспекти за употреба на амоняка като гориво, включително въпроси, свързани с безопасността, както и емисиите.

По всяка вероятност в проучването ще бъде търсено мнението на производителите, на пристанищните власти и потренциалните хъбове за бункероване.

С международен тласък към преход към декарбонизирано общество от влизането в сила на Парижкото споразумение през 2016 г., Международната морска организация (ИМО) прие стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) в морската индустрия през 2018 г. Тази стратегия определя цели за намаляване на емисиите на CO2 – средно за международното корабоплаване – с поне 40% до 2030 г. (в сравнение с нивата от 2008 г.), намаляване на емисиите на CO2 с 50% до 2050 г. и тяхното пълно премахване (нулеви емисии) през този век. За да се постигнат тези цели, ранното приемане на амоняка като подходящо нулево емисионно алтернативно морско гориво е един от ключовите елементи, посочват от K Line.