Нова организация привлича повече жени от Африка в морската индустрия

Включването на повече жени от Западна и Централна Африка в морската индустрия е сред целите на новосъздадената организация „WIMOWCA“. Международната морска организация подкрепя новообразуваното сдружение, което ще подпомага устойчивото развитие в морската индустрия на нежния пол в Африка.

„Както всички знаете, жените съставляват над 51% от световното население и същото важи и за Африка. Те не могат да бъдат изоставени и да не участват в глобалните усилия за справяне с предизвикателствата, пред които днес е изправена световната морска индустрия. Устойчивото развитие би изисквало приобщаващо участие на всички, мъже и жени, ако искаме да успеем в нашите усилия в това отношение“, казва временният президент на организацията Силвия Асана Дауда Ову.

„За устойчивост и успех в съвременния свят, корабоплаването се нуждае от разнообразие в работната сила и ние се нуждаем от жени, които да управляват процесите на вземане на решения“, каза в реч по време на първото събрание на организацията генералният секретар на IMO Китак Лим. „Ние сме на прав път и напредъкът е постигнат. Все пак трябва да се направи още много, за да се помогне на морската индустрия да напредне към равенството между половете. WIMOWCA е добре дошло допълнение към глобалната мрежа от WIMA“, коментира още Лим.

Още 7 други подразделения на WIMA са създадени в Африка, арабските страни, Азия, Карибите и Латинска Америка. Към момента в WIMA членуват над 700 дами от 152 държави.

За жените в морската индустрия