Доц. Диана Маринова: Заплашват ни санкции, ако се допусне замърсяване

Страната ни е член по Международната конвенция за търсене и спасяване по море, коментира пред БНР доц. д-р Диана Маринова, Катедра „Международно право и право на ЕС“, Юридически факултет на УНСС, преподавател по международно морско право.

Тази и други конвенции, по които България е страна, не съдържат достатъчно уредба именно в областта на засядането на кораби.

Този казус доказва, че у нас липсва обща държавна морска стратегия и целенасочена държавна политика, смята доц. Маринова. По думите й въпросите се решават казус по казус.

Диана Маринова каза още, че сме заплашени от санкции, ако си получи замърсяване в района на резерват Яйлата от товара на заседналия кораб. 

Източник: БНР
Коментари (0)
Коментирай