Отчитат се обичайните стойности за крайбрежните води в района на кораб Vera Su

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на водната проба, взета на 30.09.2021 г., два дни след прекратяване на дейностите по претоварване на  заседналия кораб VERA SU.

Измерената стойност за азот амониев показва тенденция на задържане до стойностите, измерени преди започване на прехвърлянето на товара, обявиха на 01 октомври от дирекцията..

БДЧР продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия  кораб.

Коментари (0)
Коментирай