Системата за безопасност в морските пространства ще бъде обсъждана на кръгла маса

Да се организира междуведомствена работна кръгла маса на националните институции, които отговарят за контрола на корабоплаването и сигурността в морските пространства. Това предлагат министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Предложението е получило подкрепата и на министър-председателя Стефан Янев. На форума ще бъде обсъдено оптимизирането на системата за безопасност в националните морски пространства.

Предложението е резултат от проведено работно съвещание на тема „Усъвършенстване на контрола в морските пространства“. То се състоя в Командването на Военноморските сили (ВМС) в град Варна по инициатива на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Разгледани бяха контролът, осъществяван от ВМС и другите институции на корабоплаването, и възможностите за търсене и спасяване на море.

Представителите на ВМС и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ изнесоха доклади и направиха анализ на морското пространствено планиране и контрола на корабоплаването в националните морски пространства. В резултат от дискусията бе формулирано предложение за оптимизиране на контрола на корабоплаването, посредством организационни и координиращи действия.

Заседнал кораб край Яйлата