Държавата осигури 3 милиона лева за операцията по изтегляне на Vera Su

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в размер до 3 000 000 лв. за финансиране на операция за снемане от засядане на кораб, намиращ се в териториалното море на Република България. Това става ясно от постановление на Министерския съвет.

Със заповед МС възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да предприеме необходимите мерки, включително за подписване на договор за снемане от засядане на кораб, намиращ се в териториалното море на Република България, по правилата на BIMCO Wreckhire Agreement и при съобразяване на добрата морска практика и спазване на всички задължения, произтичащи за Република България от относимите към случая международни конвенции, по които е страна.

Maritime.bg припомня, че ангажираните с VERA SU салвдиж компании са предложили изтеглянето на съда да се случи през следващата година. Вчера бе съобщено, че държавата ще предприеме всички дейности по операцията, ако има времеви прозорци. Известно е, че застрахователите на заседналия край Камен бряг кораб са уведомили МТИТС, че всички разходи ще бъдат покрити.

Коментари (0)
Коментирай