Обучават екипажите на новите катери за борба със замърсявания в пристанищата

Във Варна тече обучение на екипажите на новите катери за борба с разливи, които предстои да бъдат приети в експлоатация. Припомняме, че плавателните съдове бяха доставени по проекта на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за пристанищни приемни съоръжения (ППС).

Катерите ще служат за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания. По проекта ще бъдат приети и бонове, скимъри и друго оборудване, съобразени с особеностите на речната и морската среда.

Плавателните съдове ще служат и за осигуряване чистотата на акваториите в българските пристанища на Черно море и р. Дунав.

Закрити площадки със стационарни приемни съоръжения за разделно събиране на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, ще бъдат изградени в Русе, Лом, Силистра, Варна и Бургас. Във Варна и в Бургас приемните съоръжения за отпадъци от корабите допълват вече съществуващите такива и са предназначени да обслужват обособени зони за малки плавателни съдове. За речните пристанища приемните съоръжения се явяват част от планираната за въвеждане цялостна организация по приемане на отпадъци от корабите.

Още по темата: