WinGD подпомага разширяването на Морския квалификационен център на ТУ-Варна

Морският квалификационен и научноизследователски център на Технически университет – Варна (МКЦ) наред с основната си дейност за обучение на студенти и квалификация на морски лица, се превърна във водещ център за практико-приложна научноизследователска дейност, която се търси от бизнеса в света, а все по-често вече и в България. Много държавни и частни компании работят с него по свои проекти. Наскоро завърши уникален соларен катамаран, изграден от Галера ООД за Община Бургас, в който ТУ – Варна работи по различни части от проектирането. И в естествения процес на своята еволюция МКЦ сега се разширява в две посоки, като едната е свързана с подписания договор за дългосрочно сътрудничество с швейцарската фирма Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) и доставка на супермодерни симулатори за механици, на които ще се обучават студенти и морски лица в ТУ-Варна. Това заяви пред Maritime.bg проф. д-р инж. Тодор Ганчев, заместник ректорът по научната дейност на университет. По неговите думи втората посока е към привличането на все повече морски специалисти, които ще допринасят със своите способности за различните проекти и задачи, изпълнявани в морската сфера. 

Започвайки за разширението на центъра, проф. Ганчев тръгна малко отдалеко, като припомни историята с кризата около кораба VERA SU, който трябваше да бъде спасяван. Както е известно, операцията по неговото извеждане беше изпълнена успешно от кризисен щаб, ръководен от к.д.п. Венцислав Иванов, изпълнителен директор на ИАМА, с участието на различни специалисти по отделните части от спасителната операция. От този щаб беше и кап. Андрей Станев – освен служител в БМФ, с който ТУ-Варна партнира, той е и част от МКЦ  на университета и в случая отговаряше за морските операции по спасяването на кораба. Тогава на симулатора в центъра беше направен цифров модел на кораба и спомагаше за даване на бърза и адекватна информация на щаба, какво ще се случи при различни баластни и товарни състояния на кораба, особено в самото начало. Кап. Станев е измежду най-опитните специалисти в Морския квалификационен център, който сега разширяват и един от основните създатели на симулаторите, които използват за обучение на капитани навигатори.  Благодарение на здравата основа, положена през годините от екипа, МКЦ се превърна във водеща и разпознаваема структура в бранша.

И сега по силата на наскоро подписаното споразумение с WinGD, Техническият университет предоставя своята база, помещенията, симулаторите и оборудван за целта специализиран компютърен клас и големи тъч дисплеи за обучението и сертификацията на морски специалисти, основно механици и главни механици. Швейцарската фирма пък осигурява най-новите си симулатори, които допълват и надграждат тези, с които разполагаме, обясни проф. Ганчев. Швейцарската фирма предоставя на центъра и най-новият си софтуер и модели на корабни машини. Софтуерът и новото разширение на МКЦ ще дава на студентите и морските специалисти на ТУ Варна уникалния шанс да изпълняват задачите в изключително точна 3D среда, както това се случва и на практика. И с помощта на нашите симулатори и тези които получихме от WinGD ще бъдат организирани курсове за сертификация на корабни механици и други морски специалисти, както ще се разработват различни морски проекти, в които ТУ-Варна се превърна в лидер. Става въпрос за симулатори, които са способни да пресъздадат цялостното обучение на екипажа или на част от него от началото до края. Това е напълно завършена среда за симулации, в която могат да се отработват взаимодействията между отделните членове на екипажа на кораба. 

Подобни центрове има само в Одеса, Украйна и в Полша. Тук, на Балканите няма друг като нашия в ТУ-Варна  и ще се използва като средище за обучение на  морски кадри от целия регион, допълни проф. Ганчев. Имаме лиценза да обучаваме такива морски специалисти не само от България, но и от целия Балкански полуостров. Идеята е ТУ- Варна да се превърне в хъб, средище за обучение, сертифициране на специалисти, които с помощта на нашите симулатори, присъствено или частично дистанционно ще проиграват различни сценарии и ще получават умения как да се решават конкретни ситуации от практиката.

Обучението в обновения център предстои да започне в началото на 2022 година, каза още зам.-ректорът на ТУ-Варна. Новите услуги, които ще предлагаме включват и цялостната организация, като логистично сме предвидили да обхванем целия цикъл на привличането на обучаемите, транспорта, настаняването, обучението, получаването на сертификатите и отпътуването им.

Това е едната посока, в която развиваме МКЦ. Другата е надграждането на симулаторите с нови технологични разработки плод на нашата научноизследователската дейност, която извършваме настоящи проекти, продължи проф. Ганчев. В тази връзка той спомена за проекта с кодове име Илиада (ILIAD), за който Maritime.bg вече информира (ТУ-Варна създава цифров двойник на залива и каналите). По неговите думи в този проект интегрират симулаторите на МКЦ с други платформи в партньорските организации по проекта за създаването на по-голяма „система от системи“, които в реално време да симулират многообразието от процеси в океана, т.е. цифровия двойник на Световния океан. Идеята била да могат да пресъздават под формата на симулации основните процеси, свързани с взаимното влияние между процесите на добиване на възобновяема енергия, корабоплаването, морското биоразнообразие, екологията, рибарството и други икономически значими дейности. Една от конкретните ползи от проекта е повишаването на сигурността на корабоплаването във Варненския залив и плавателните канали, увеличаването на дните, през които ще могат да бъдат използвани от плавателните съдове дори при неблагоприятни метеорологически условия. ТУ-Варна в партньорство с ДППИ ще създаде прототип на система, която след пълното и развръщане ще служи на морския бизнес за подобряване на условията на корабоплаване. В проекта ще бъдат поканени да участват всички главни участници в този процес, като Пилотска Станция Варна, ИА “Морска администрация“ , буксирните компании и др.

С разширяването на МКБ сам по себе си той става част от една глобална мрежа, коята представлява система, включваща в себе си отделните системи на центровете, които предоставят определи типове симулации. Интегрира ги в една по-голяма платформа в рамките на европейския проект ILIAD, която обхваща общо 56 институции, университети, компании на три континента със задачата да бъде създаден цифровия модел на Световния океан, подчерта зам.-ректорът на ТУ- Варна.

По договора с швейцарската фирма WinGD тя им предоставя най-новия си софтуер. С него осигуряват допълнителни услуги и постигат по-широка интернационализация, които досега като университет са подценявали – сертификационните курсове за един по-широк кръг от морски специалисти, механици, главни механици. 

Сертификатите, които ще издаваме са международни и са за хора, които работят на всички типове кораби, за  механици наети от световните менингови агенции. Швейцарската WinGD е световна компания, известна на собствениците на кораби, на операторите на различни компании, допълни проф. Ганчев и продължи: – Но това не е всичко, защото гледаме на нещата в още по-голям план и имаме изготвен проект, който сме представили пред Община Варна и е на етап обсъждане.

Това бил проект за създаването на още по-голям тренировъчен полигон, който да бъде в акваторията на Варненското езеро. Той все още не бил одобрен, но се надявали финансирането му да бъде осигурено по програмата за възстановяване, която се разглежда в момента в Европейската комисия. Този проект бил съвместен с друга голяма западна фирма, като идеята била да се допълнят компютърните симулатори с обучение на специалистите с помощта на умалени модели на кораби. С него от една страна щели да могат да обучават студенти и морски лица в реални условия на вода и от друга, да създадат необходимата инфраструктура, за да се превърне в тренировъчен полигон с помощта на който да се проиграват всички ситуации. Така щели да имат не само обучението със симулаторите в зала, а и с практическо умалени модели на кораби на вода във Варненското езеро, ще стигат и до третата стъпка, плавателните стажове. 

Ние ще представим уникална услуга, която обхваща всички етапи на обучението: от книгите през симулаторите до обучението в защитени условия в среда, където обучаемите заедно с техните инструктори в тези малки плавателни съдове ще провеждат практически занятия в реални условия, така че възпитаниците ни да излизат напълно подготвени за реализация във флота, каза в заключение проф. Ганчев. 

Вижте още: