Поскъпването на морските превози подобри резултата на ИХБ с 38 млн. лв.

Поскъпването на морските превози рязко подобрява резултатите на „Индустриален холдинг България“ АД до консолидирана нетна печалба от 30 млн. лв. за деветмесечието на 2021 г. спрямо загуба от 8 млн. лв. за същия период на 2020 г., показва отчетът публикуван чрез Бюлетин Investor.bg. Подобрението е с 38 млн. лв. За загубата през 2020 г. спомогнаха обезценки за 8,8 млн. лв.

Приходите от продажби се увеличават с 39% на годишна база до 91,8 млн. лв. за деветмесечието на 2021 г.

Увеличението на приходите от продажби в абсолютна стойност е с 26 млн. лв. Ръстът на приходите при морския транспорт е с 21,4 млн. лв. до 44 млн. лв.

При производството на металорежещи машини увеличението на приходите е с 4,6 млн. лв. до 23,7 млн. лв. за деветмесечието на 2021 г.

Приходите от кораборемонт се повишават с 1,9 млн. лв. на годишна база до 9,86 млн. лв.

Разходите за персонал намаляват с 19 хил. лв. до 21,03 млн. лв. за деветмесечието на 2021 г. спрямо 21,05 млн. лв. за същия период на миналата година.

Пазарната капитализация на „Индустриален холинг България“ АД е 221 млн. лв., като съотношението цена/печалба само на база деветмесечния резултат е 7,4.