Изготвят генерален план на пристанище Русе

ДП „Пристанищна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе, сочи справка на Maritime.bg.

Генералният план на пристанище за обществен транспорт се изработва и одобрява като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория.

Планираният за изготвяне генерален план ще обхване всички 10 терминала в пристанищния комплекс на Русе. Това са пристанищен терминал Русе – Запад, пристанищен терминал Русе – Център, пристанищен терминал Русе – Изток 1 и Русе – Изток 2, пристанищен терминал Тутракан, Фериботен терминал Силистра, пристанищен терминал Силистра, пристанищен терминал Сомовит, пристанищен терминал Никопол и пристанищен терминал Свищов.