НАТО: Рискът от директни удари върху търговски кораби остава много висок

В северозападния, западния и югозападния район на Черно море съществува опасност от плаващи мини. Засечени са мини, като националните институции работят за неутрализирането на всяка мина в района на Черно море, пишат от Центъра за търговско корабоплаване на НАТО, информираха от Военноморския координационен елемент.

Препоръчва се корабоводителите да вземат всички предпазни мерки за намаляване на минната опасност включително избягването на плаващи обекти, поддържане на носовата част на кораба свободна от екипаж и използване на ефективно наблюдение на морската повърхност.

Допълнително, съветваме корабоводителите да вземат противодействащи мерки описани в „ATP-02.1 – Naval Cooperation and Guidance For Shipping (NCAGS) Manual“.

Рискът от косвени щети или директни удари върху кораби от гражданското корабоплаване в района (NAVAREA III 0124/2022) остава много висок. Рискът от заглушаване на GPS и комуникационни сигнали, създаване на лъжливи AIS излъчвания, електронни смущения и кибератаки остава висок. Не се изключва възможността за атаки и отклонения на кораби в района.

Голям брой навигационни предупреждения за опасни райони за корабоплаване са обявени от NAVAREA COORDINATOR III (отговорен за излъчването на навигационни предупреждения за Черно и Азовско морета.

Последните влезли в сила от 28.03.22 г. навигационни предупреждения са достъпни на адрес:

NAVAREA III warnings in force (defensa.gob.es)

Корабоводителите да се уверят, че Автоматичната идентификационна система (АИС) излъчва постоянно задължително въведените данни (освен ако капитанът на кораба не счита, че работата ѝ може да застраши сигурността или безопасността на кораба или когато е неизбежен инцидент) в съответствие с изискванията на „Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море и да следят комуникацията в УКВ радио канал 16 от МПС.


Основни моменти от ръководството „ATP-02.1 – Naval Cooperation and Guidance For Shipping (NCAGS) Manual“:

АНЕКС Д КЪМ ГЛАВА 4 – МИННАТА ЗАПЛАХА

1. ЗАПЛАХАТА

а. Морските мини остават най-вероятното и опасно оръжие, което да се използва срещу корабоплаването във всеки потенциален конфликт. Като оръжие те са сравнително евтини и лесни за поставяне от военни и граждански плавателни съдове (т.е. самолети, риболовни кораби и др.). В днешно време морските мини са различни, от много прости котвени контактни мини до мини, използващи високи технологии за откриване и идентифициране на потенциални мишени.

б. Морските мини са класифицирани по няколко начина, но могат да бъдат категоризирани в три групи.

(1) Котвени мини. Мина с положителна плавучест, държана на предварително определена дълбочина под морската повърхност, чрез котвено въже и котва прикрепена към морското дъно. Мината може да бъде положена на дълбочина до 45 m, докато котвата може да бъде поставена на повече от 500 m. Котвените мини могат да бъдат задействани от контакт или от магнитно или акустично въздействие.

(2) Дънни мини. Дънните мини могат да бъдат задействани от всяко въздействие (акустично, магнитно, сеизмично, налягане) или комбинация от тези влияния. Тези видове могат да се полага до максимална дълбочина на водата от 120 m, в зависимост от целта и/или количество взривен заряд, но най-подходящи са дълбочини на водата до 60m.

(3) Движещи се мини. Това е общо описание на видовете мини, които не са стационарни. Всички плаващи, осцилиращи, издигащи се или самонасочващи мини принадлежат към тази категория. Като пример, издигащите се мини могат да бъдат положени на дълбочина от 500 m (корпус на мина) и 2400 m (котва на мината).

в. В повечето случаи маршрутите за полагане на мини ще бъдат в район, където има съмнения за мини и ще бъдат обект на противоминни операции от военноморски сили. При избора на тези маршрути, командирите ще вземе впредвид много фактори, включително пригодност на средата за операции с противодействие на мините, без силен прилив потоци и течения, където е възможно и да са в обхвата на добро визуално и/или радарно фиксиране знаци за навигация, както и в обхвата на радарно наблюдение/брегова отбрана. Маршрутите ще бъдат възможно най-кратки и ще се избягват завои над 20 градуса.

2. МЕРКИ ЗА САМОЗАЩИТА

а. Ако е възможно, избягвайте води с по-малка дълбочина на водата от 200 m.

б. Ако е възможно, плавайте в открити води, за да увеличите разстоянието между корпуса на кораба и мината.

в. Ако е възможно, се възползвайте от благоприятни течения или приливни потоци, които ще намалят времето, прекарано в зоната на опасност без необходимост от увеличаване на скоростта или промяна на други корабни параметри на движение. Приливните потоци или течения също ще доведат до потапяне на котвена мина, което може да доведе до преминаване на кораб над котвена контактна мина.

г. Поддържайте най-ниската скорост на управление в области, където може да съществува заплаха от мини, особено във води под 60 m.

д. Уверете се, че максималната степен на водонепроницаемост се поддържа под основната палуба.

е. Не хвърляйте нищо зад борда. Много обекти, които плуват, могат да бъдат сбъркани от наблюдателите за плаващи мини.

ж. Трябва да се следи за всяка необичайна или подозрителна дейност, като освобождаването на обекти в морето, които биха могли да показват минна дейност. Летателни апарати могат да отделят мини с или без парашути.

з. Ако в конкретна област е в ход операция по разминиране, може да има търговски кораби водени през района от Военноморските сили. Преди пристигането в района, информация за среща и процедурите за такова преминаване ще бъдат осигурени от Военноморските сили.

и. Следвайте кораба отпред, като избягвате резки маневри, които генерират шум.

й. Намалете до минимум акустичния профил на кораба, като редуцирано използване на несъществени машини и механизми за свеждане на човешкия и механичния шум до минимум. Избягвайте ненужните промени на курса, движение на заден ход или екстремни промени в оборотите, които генерират шум.

к. Намалете броя на оставащия персонал под главната палуба или в отделенията под водолинията, до абсолютния минимум.

л. Заповядайте на целия персонал да си сложи защитни каски и да носят спасителни жилетки когато е на горната палуба.

м. Персоналът на горната палуба трябва да стои далече от стойки, антени и висящи части от надстройката.

н. Препоръчително е да се застава на котва в зоната на минната заплаха (ЗМЗ), но ако е неизбежно командирите трябва да са наясно че това би довело до промяната на магнитния и акустичен профил на кораба.

о. Ако се забележи мина:

(1) Евакуирайте целия персонал от отделенията под основната палуба и отделенията под водолинията.

(2) Заповядайте на целия персонал да се „приготви за удар“. Тази позиция може да се заема само ограничено време и трябва да се разпорежда само когато опасност е непосредствена.