Блокирани са плащанията на „Совкомфлот“ по еврооблигациите

Руската корпорация „Совкомфлот“ обяви, че не може да извърши лихвени плащания по еврооблигациите, заради санкциите, които са наложени от Европейския съюз и Великобритания.

Днес, 26 април, „Совкомфлот“ трябваше да погаси част от задълженията.

Корпорацията информира, че разполага с нужните средства, но „платежният агент по плащанията отказа да приеме плащането и да изплати лихвените плащания на притежателите на еврооблигации“.

Понастоящем има две неуредени емисии еврооблигации на „Софкомфлот“, издадени от SCF Capital Designated Activity Company, на обща стойност 928 милиона щатски долара с падеж през 2023 и 2028 г.