ЕК работи върху нови маршрути за внос и износ от Украйна

Снимка: Пристанище Варна

За момента комисията работи основно върху неотложните нужди за нови маршрути за внос/износ от Украйна (в частност за зърно). Имаме ежедневни срещи с украински представители и заинтересованите страни от ЕС, за да помогнат за оформянето на нови логистични трасета. Вярно е, че пристанищата на Дунав, както и пристанищата на ЕС на Черно море играят ключова роля за това. Това казва в интервю пред Капитал еврокомисарят по транспорта Адина Валеан.

Валеан посочва, че в този контекст определено трябва да се разгледат дългосрочни действия за подобряване достъпността и ефективността на тези пристанища.

Укрепването на свързаността в Черноморския регион беше приоритет преди незаконното и непровокирано нахлуване на Русия в Украйна, а днес дори още повече. Работим усилено за разработване на потенциални алтернативни маршрути за възстановяване на свързаността с Украйна, коментира още еврокомисарят по транспорта.

„В ревизията на трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, приета от комисията през декември миналата година, отбелязахме на картата нов коридор, свързващ Егейско, Черно и Балтийско море“, отбелязва тя.

Валеан коментира, че нахлуването на Русия в Украйна също увеличи неотложността на преобразуването на транспортната инфраструктура на Европа в подходяща за двойна употреба – едновременно гражданска и отбранителна. В тази връзка ЕК предложи отпускането на безвъзмездни средства за проекти, които подкрепят военната мобилност в съюза. И те вече са факт- към момента финансираме проекти на стойност 339 млн. евро по Механизма за свързана Европа, които целят да улеснят движението на военни части, техника, както и по-ефективно разгръщане на нашите мисии на място.

Очакваме Дунав да бъде модернизиран до използване на пълния си потенциал. Разчитаме българските и румънските власти успешно да приключат проекта FAST Danube, финансиран с европейските фондове“, допълва още еврокомисарят по транспорта Адина Валеан.