Морска администрация направи първа стъпка за придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб

България ще придобие многоцелеви аварийно-спасителeн кораб. Първата стъпка за очаквания от години наследник на нарязания на скрап „Перун“ е обявена от ИА „Морска администрация“ обществена поръчка, установи справка на Maritime.bg. Администрацията търси компания, която да я подпомогне при изготвянето на пълната документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет за новия кораб и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагането.

В изпълнение на тази дейност трябва да се направи оценка и анализ на потребностите на ИАМА, въз основа, на които да се определят основните параметри, характеристики, функционални изисквания, зона на плаване и назначения на многоцелевия аварийно-спасителeн кораб и да се обоснове доставката на съществуващо неизползвано плавателното средство или респективно – проектирането, строежа и доставката на ново плавателно средство.

По обявената сега от Морска администрация обществена поръчка ще бъде изготвена нужната техническа спецификация и определяне на прогнозна стойност на последващата обществена поръчка с предмет „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“.

По настоящата поръчка администрацията осигурява до 65 хил. лева.

Коментари (0)
Коментирай