Местят Морска администрация във Варна, а ДППИ в Бургас

С Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, публикуван за обществено обсъждане, се прави предложение за промяна седалищата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, установи проверка на Maritime.bg.

Със законопроекта се предлага седалището на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – от София да се премести във Варна, както и промяна на седалището на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – от София – в Бургас.

Съществуващото към момента териториално звено във Варна (за Изпълнителна агенция „Морска администрация“) и клон – териториално поделение в Бургас (за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“) ще поемат и функциите на централни управления.

Вътрешната структура и разпределение на функциите ще бъдат предмет на съответните промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и в Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Целта на предлаганите изменения е децентрализация на държавните функции във водния транспорт, става ясно от проекта.