Увеличиха борда на „Пристанище Варна“ ЕАД с още две места

Снимка: Пристанище Варна

Съветът на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД се увеличава официално с още две места, с което се изпълняват приетите от предишното правителство на ГЕРБ законодателни решения.

Досега управлението на държавния пристанищен оператор се осъществяваше от 3-членен Съвет на директорите.

Изменението в устава на „Пристанище Варна“ ЕАД е взето с протоколно решение на принципала – Николай Събев, министър на транспорта, подадено за вписване днес пред Търговския регистър, установи справка на Maritime.bg.

В идните дни се очакват резултатите от конкурсите за началници – трима от бъдещите шефове на „Пристанище Варна“ ЕАД ще бъдат избрани в конкурс на министерството, а други двама в конкурс на Агенция за публичните предприятия и контрол.