Транспортните министри в ЕС отчетоха важността на Дунав за износа на зърно от Украйна

Снимка: Maritime.bg

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов подписа поредното издание на Заключенията на министрите на държавите от Дунавския регион за ефективност на водния път, рехабилитация и поддръжка на инфраструктурата на река Дунав.

В тях се подчертават важността от ефективно драгиране на р. Дунав за осигуряване на целогодишна плаваемост, включително с оглед на войната в Украйна и произтичащата от това нужда за превоз на украинска селскостопанска продукция през дунавските пристанища.

Върбанов подписа документа в рамките на съвместна среща на министрите на транспорта на ЕС и страните от Западните Балкани, провела се в рамките на Дните за свързване на Европа от 28 до 30 юни в Лион, Франция.

България ясно заяви подкрепата си за включване на отсечката от Паневропейски коридор 8 София-Скопие-Дуръс в обхвата на предложения нов Европейски транспортен коридор „Западни Балкани“, като част от протичащата ревизия на Трансевропейската транспортна мрежа. Заместник-министърът посочи предимствата от подобно включване, сред които са насърчаване на европейската интеграция на Западните Балкани, създаване на интермодална връзка между Черно и Адриатическо море и поставяне на транспортната система в региона в съзвучие с европейските приоритети за устойчивост и развитие на железопътния транспорт. България и в бъдеще ще продължи да осъществява активна комуникация между ЕС и Република Северна Македония и Албания по тези въпроси.