Ученици от ПГРКК – Русе се запознаха с възможностите за обучение в морските специалности на ТУ – Варна

Екип от преподаватели от Технически университет – Варна посрещна около 30 ученици и техните учители от Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе.

Целта на посещението бе учениците да се запознаят с възможностите за подготовка и обучение в университета и по-конкретно в предлаганите морски специалности, по които те могат да продължат своето обучение след завършване на средното си образование.

Доц. д-р инж. Мариела Александрова посрещна гостите и ги запозна с историята на ТУ – Варна, възможностите за редовно и дистанционно обучение в морските специалности, реда за ползването на общежития и богатия книжен фонд в университетската библиотека, с възможностите за спорт и включване в различните дейности на студентските клубове по интереси, както и с предлаганата мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“, съобщават от университета.

Бъдещите кандидат-студенти бяха посрещнати и от доц. д-р инж. Христо Пировски, ръководител катедра “Корабостроене, корабни машини и механизми”, от доц. д-р инж. Валентин Гюров, ръководител катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и к.д.п. Андрей Станев, експерт по морски технологии в ТУ – Варна, които показаха специализираните учебни лаборатории по електрообзавеждане на кораби, тренажорния комплекс за борба с бедствия и авариии, Морския квалификационен център и запознаха учениците с модерните обучителни възможности на 360 градусовите корабни навигационни и машинни тренажорни комплекси. Те увериха младежите, че цялостната технологична инфраструктура на университета помага не само за обучението на бъдещи капитани, но и на всички свързани с реалната морска и речна индустрия.

Присъстващите на срещата ученици бяха въодушевени от предложените  възможности на симулаторите и университета като цяло и обещаха да се възползват от предоставените им покани за обучение, според съобщение на университета.