Каварна върху карта от 1647 година

„Карта на Средиземно море, Черно море и северното крайбрежие на Африка“, Никълъс Комбърфорд, 1647 г. (отсечка).
Portolan chart of the Mediterranean Sea, the Black Sea, and the northern coast of Africa, Nicholas Comberford, 1647.

Автор на картата „Карта на Средиземно море, Черно море и северното крайбрежие на Африка“ е английският (ирландският) картограф Никълъс Комбърфорд (Nicholas Comberford, -1673).

Тя е създадена през 1647 г. Съхранява се в библиотеката за редки книги и ръкописи „Бейнеке“, Ню Хейвън, Кънектикът (Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Call Number 49 1647).

На картата (4 листа пергамент с размери 49 х 23 см) е представена и Каварна (с формата Gauarna).

Върху картата Каварна е нанесена с червено мастило (обикновено имената на градовете и пристанищата, изписани в червено, са индикация за значимост).

Това разбира се е далече от реалностите от средата на 17-и век.

Друга неточност в представянето на топонимите е разместването на имената на Балчик (Carbona) и Кастрици (Castrica), средновековния град при Резиденция Евксиноград. 

На запад от Черно море Никълъс Комбърфорд е нанесъл червен надпис обозначаващ географската област Романия (ROMANIA).