Възстановяват проектните дълбочини в акваторията на Фериботен комплекс Видин

Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” обяви обществена поръчка за възстановяват проектните дълбочини в акваторията на Фериботен комплекс Видин, установи справка на Maritime.bg.

За драгажните работи са осигурени до 230 000 лева.

При изпълнение на драгажните работи трябва де се драгира дъното до кота 22,50 м. и на отстояние 7,32 м. от петата на наклонените стени ограждащи фериботното гнездо.

Изчислен е обемът на земните маси между двата теренни модела, който е 5 679m3.

Обем на драгажна маса за изземване до проектна кота 22,50 м. БВС – 5 679 м3.