Не тръгна дело срещу втория помощник – капитан на кораб Vera Su

         Окръжният съд в Добрич не даде ход на разпоредителното заседание  по дело, образувано по обвинителен акт срещу втория помощник – капитан на кораба „VERA SU“ поради нередовното призоваване на подсъдимия К.А., който не се яви в съдебната зала. Съгласно разпореждане на съда подсъдимият е трябвало да бъде призован чрез назначения му служебен защитник. Това не е сторено, тъй като подсъдимият е спрял да отговаря на телефонните номера, които предоставил на адвоката си за връзка. В съдебна зала защитникът обясни, че към днешна дата е успял да намери актуалния телефонен номер на К.А., разговарял е с него и подсъдимият е заявил готовност да присъства на следващото заседание.

         За да бъде изпълнена процедурата по връчване на книжата на подсъдимия и призоваването му, съдът разпореди да бъде изготвена съдебна поръчка по линия на международното сътрудничество по наказателни дела. Тъй като подсъдимият К. А. е турски гражданин, съдебната поръчка ще бъде изпратена до турското министерство на правосъдието, съобразно изискванията на сключения между България  и Турция договор за правна помощ по граждански и наказателни дела. Съдебната поръчка ще бъде изпратена чрез българското министерство на правосъдието и ще включва преведения обвинителен акт, разпореждането за предаване на съд, извадки от НПК относно правата на подсъдимия и необходимостта от лично участие, за да се допусне някоя от съкратените процедури.

         Повдигнатото на К.А. обвинение е за това,че  на 20 септември 2021г., в акваторията на Черно море, в района между село Камен бряг, обл.Добрич и КК „Русалка“, като вахтен помощник – капитан на кораб „VERA SU“, плаващ под панамски флаг, заспивайки, допуснал да заседне кораба, като деянието е извършено по непредпазливост и от него са настъпили значителни имуществени вреди за корабособственика  в размер на 6 680 734. 85 лева.

         Според описаното в обвинителния акт, в 00.00 часа на 20 септември 2021 г. вторият помощник капитан – подсъдимият К.А., приел от капитана на кораба носенето на навигационна вахта. Бидейки на вахта на мостика, в даден момент подсъдимият се унесъл и заспал. В 04.15 часа корабът заседнал в акваторията на Черно море в скали в близост до брега между с. Камен бряг и КК „Русалка“. Според обвинението, като е допуснал да заспи при носенето на навигационна вахта, подсъдимият е нарушил правило от Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, съгласно което „Вахтените помощник-капитани, които носят ходова навигационна вахта, са отговорни за безопасността на плаване на кораба по времето на тяхната вахта, като те са длъжни по всяко време да присъстват физически на ходовия мостик или на място, непосредствено свързано с това помещение, например щурманска рубка или пост за управление на мостика“, вследствие на което се е стигнало до засядането на кораба.

         С  оглед необходимия технически срок за изпълнение на съдебната поръчка съдът насрочи ново разпоредително заседание по делото на 29 септември 2022г. , като определи и две резерви дати през месец октомври.